ליווי מקצועי להשקעות נדלן בקליבלנד אוהיו ארהב – הצגת פרויקט

29962 Truman Avenue Wickliffe, OH 44092

76,300$

סה”כ השקעה

1,100$

שכר דירה חודשי

8,107$

הכנסה שנתית נטו

10.6%

תשואה