ליווי מקצועי להשקעות נדלן בקליבלנד אוהיו ארהב – הצגת פרויקט

21871 Tracy Ave Euclid, OH 44123

57,106$

סה”כ השקעה

975$

שכר דירה חודשי

6,419$

הכנסה שנתית נטו

11.2%

תשואה