ההשקעה: 13308 Shady Oak Blvd, Garfield Heights, OH 44125