ההשקעה: 1007 Helmsdale Rd., Cleveland Hts., OH 44112