ההשקעה: 3323 Altamont Cleveland Heights, Ohio 44118 USA