ההשקעה: 3398 Hartwood Rd Cleveland Heights, Ohio 44112